BDR Budarex Dariusz Pietraszko

Dane rejestrowe

KRS: -

REGON: -

NIP: 543-13-46-668

Lokalizacja

Ks. Wierobieja 30/3
17-200 Hajnówka

69 623 83 86

budarex.pl